SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS: 2019. GADA 3. MARTS

Lietošanas noteikumi: Programma Uzaicini draugu

1. Esiet sveicināti!
1. Šajā lapā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz TransferGo programmu „Uzaicini draugu” (turpmāk tekstā — „Atsauču programma”).
2. Atsauču programmu sponsorē, veicina un pārvalda uzņēmums „TransferGo Ltd” (turpmāk tekstā — “TransferGo”, ” mēs”, “mūs”).
3. Norādot mums savu draugu, kā tas precizēts tālāk tekstā, Jūs piekrītat šiem noteikumiem (turpmāk tekstā — „Programmas noteikumi”).
4. Atsauču programma nav spēkā esoša gadījumos, kad to aizliedz likums.

2. Kā piedalīties Atsauču programmā?
šai personai (turpmāk tekstā — „norādītais lietotājs”) ir jāreģistrējas mūsu sistēmā, jāizveido savs konts un jānorāda, ka Jūs tai ieteicāt mūsu Pakalpojumu, veicot vienu no tālāk minētajām darbībām:

   • jāuzrāda Jūsu uzaicinājuma kods; vai
   • jāizmanto Jūsu uzaicinājuma saite; vai
   • jāizmanto saite, kas ietverta iepazīstināšanas e-pastā, kas tika nosūtīts ar mūsu Pakalpojuma starpniecību.
  • Norādītajam lietotājam 6 mēnešu laikā no konta izveidošanas brīža ir jāpārskaita £100 (vai līdzvērtīga summa citā valūtā) vai vairāk (pārskaitot £100 vienā maksājumā, vai sadalot šo summu vairākos maksājumos, lai to kopējā summa būtu £100) (turpmāk tekstā — „kvalificētais(-ie) pārskaitījums(-i)”). Pārskaitījumi tajā pašā valūtā, piemēram, no EUR uz EUR, nav uzskatāmi par kvalificētajiem pārskaitījumiem.
  • Norādītajam lietotājam ir jāpārskaita summa vismaz £100 apmērā (vai līdzvērtīga summa citā valūtā) neatkarīgi no tā, kad šis lietotājs tika uzaicināts. Ja šīs personas tika norādītas pirms šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu atjaunināšanas, to pienākums ir ievērot jauno noteikto pārskaitījuma summu £100.
     1. Tiklīdz Jūs pieteiksieties savā kontā un piekļūsiet mūsu Pakalpojuma lapai „Uzaicināt”, mēs Jums nodrošināsim piekļuvi uzaicinājuma kodam un uzaicinājuma saitei. Ja piekritāt saņemt no mums e-pasta paziņojumus, mēs nosūtīsim Jūsu uzaicinājuma kodu arī uz e-pasta adresi, kuru Jūs mums norādījāt sava konta izveides brīdī. Apmeklējot kontu, Jūs varat apskatīt savu saglabāto e-pasta adresi.
     2. Pakalpojuma lapā „Uzaicināt” mēs nodrošinām arī opciju, ar kuras palīdzību Jūs varat mums iesniegt rīkojumu nosūtīt Jūsu vārdā iepazīstināšanas e-pastu.
     3. Lai piedalītos Atsauču programmā, Jums ir jāiesaka mūsu Pakalpojums kādai personai un jāizpilda kāda no turpmāk minētajām darbībām:
      • jāpiešķir šīm personām savs uzaicinājuma kods; vai
      • jānosūta šīm personām sava uzaicinājuma saite; vai
      • ar mūsu Pakalpojuma starpniecību jāiesniedz mums rīkojums nosūtīt šīm personām iepazīstināšanas e-pastu, iesniedzot mums šo personu e-pasta adreses, izmantojot mūsu Pakalpojuma lapas „Uzaicināt” opciju;
       • Iesniedzot mums rīkojumu nosūtīt šīm personām e-pastu (un/vai izmantot citas saziņas metodes), Jūs apstiprināt, ka esat saņēmis(-usi) skaidru saņēmēja piekrišanu par tā kontaktinformācijas saglabāšanu mūsu datu bāzē un tās izmantošanu Atsauču programmas nolūkā.
     4. Jums ir jāsaņem norādītā lietotāja piekrišana nosūtīt viņam(-ai) uzaicinājuma kodu vai uzaicinājuma saiti uz mūsu Pakalpojumu vai nosūtīt iepazīstināšanas e-pastu Jūsu vārdā.
     5. Tiklīdz norādītais lietotājs būs veicis attiecīgo(-s) pārskaitījumu(-s), Jums būs tiesības pieprasīt naudas atlīdzību 3. punktā noteiktā apmērā (turpmāk tekstā — „bonuss(-i)”). Kvalificētais pārskaitījums ir uzskatāms par izpildītu, ja:
      • norādītais lietotājs ir iniciējis pārskaitījumu, samaksājis mums attiecīgo pārskaitāmo summu kopā ar mūsu maksām; un
      • saņēmēja bankas kontā ir ieskaitīta summa, ko nosūtījis norādītais lietotājs, izmantojot mūsu Pakalpojumu (tostarp visas papildu maksas, kas noteiktas mūsu Pakalpojuma sniegšanas noteikumos https://www.transfergo.lv/noteikumi-nosacijumi, un šī summa nav noraidīta vai atgriezta uz mūsu kontu.
     6. Ievērojot 5., 2.8., 2.9. un 2.10. punktā noteikto, mēs informēsim Jūs par Jūsu tiesībām pieprasīt bonusu, atjauninot mūsu Pakalpojuma lapu „Uzaicināt” 5 darba dienu laikā sākot ar brīdi, kad norādītais lietotājs ir izpildījis kvalificēto pārskaitījumu(-s).
     7. Ja norādītais lietotājs sava konta izveides brīdī neizmanto uzaicinājuma kodu, bet gan uzaicinājuma saiti vai iepazīstināšanas e-pastā nosūtīto saiti, šī lietotāja pārlūkprogrammā ir jābūt iespējotiem sīkfailiem, lai mēs varētu identificēt, ka šīs personas mūsu pakalpojuma izmantošanai ieteicāt Jūs, un lai Jūs būtu tiesīgs(-a) saņemt bonusu.
     8. Pirms pieprasāt bonusu, mums, iespējams, būs nepieciešams saņemt no Jums un norādītā lietotāja papildu dokumentāciju vai informāciju (ja mēs to vēl nebūsim izdarījuši). Mēs varam:
      • lūgt Jums un norādītajam lietotājam iesniegt tādu informāciju vai dokumentāciju, kādu mēs varam pamatoti pieprasīt, lai apstiprinātu Jūsu vai norādītā lietotāja identitāti (attiecīgā gadījumā);
      • veikt jebkādus saprātīgus pasākumus, lai pārbaudītu visu informāciju vai dokumentāciju, ko Jūs vai norādītais lietotājs mums ir iesniedzis elektroniskās identifikācijas nolūkā, piemēram, piekļūt valsts un privātām datu bāzēm un kredītinformācijas aģentūrām.
     9. TransferGo patur tiesības neizmaksāt bonusu šādos gadījumos, ja:
      • mēs nevaram pārbaudīt Jūsu vai norādītā lietotāja identitāti vai jebkādu papildu informāciju un dokumentāciju saskaņā ar 9. punktu;
      • mums ir pamatotas aizdomas, ka norādītais lietotājs ir izveidojis kontu krāpnieciskā nolūkā vai norādītā lietotāja konts kā citādi pārkāpj mūsu Pakalpojuma sniegšanas noteikumus (https://www.transfergo.lv/noteikumi-nosacijumi);
      • Jūs veicāt pārskaitījumus, izmantojot priekšapmaksas kartes vai priekšapmaksas karšu nodrošinātājus (Revolut, Monese, ApplePay, Google Pay, N26 vai citus);
      • norādītais lietotājs sūta naudu Jums vai pašam sev;
      • pārskaitījuma nosūtītājs un saņēmējs, kas izmanto kupona „Iesaki draugu” kodu vai saiti, ir viena un tā pati persona neatkarīgi no tā, vai: a) atšķiras šīs personas bankas konta numurs, debetkartes, kredītkartes, priekšapmaksas kartes vai ID nosaukums, vai b) atšķiras šīs personas norēķinu adrese;
      • vārds un uzvārds uz bankas kartes vai konta nav Jūsu, vai ja tas neatbilst Jūsu TransferGo kontā norādītajam vārdam un uzvārdam. Ja vārds un uzvārds nesakrīt, mēs paturam tiesības neizmaksāt atlīdzību;
      • Jūs esat pārkāpis(-usi) kādu no šiem Programmas noteikumiem vai mūsu Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem;
      • mēs esam apturējuši Atsauču programmu, un kvalifikācijas pārskaitījums(-i) ir izpildīts(-i) pēc datuma, kad tika pārtraukta Atsauču programma;
      • mums saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem ir aizliegts izmaksāt Jums bonusu; vai
      • Jūsu bonusa derīguma termiņš ir beidzies saskaņā ar 4.2. punktu.
      • Jums vai Jūsu norādītajam lietotājam ir vairāki TransferGo konti;
      • bonusu uz vienu un to pašu kontu pieprasa vairāki lietotāji;
      • mums ir aizdomas, ka norādītā drauga patiesais nodoms nav izmantot mūsu Pakalpojumu, un šī persona izmanto mūsu Pakalpojumu tikai vienu reizi, lai saņemtu bonusu;
      • Jūs pieprasāt, lai bonuss tiktu pārskaitīts uz kontu, kas nav Jūsu personīgais bankas konts;
      • Jūs pieprasāt, lai Jūsu bonuss tiktu izmaksāts uz tās valsts kontu, kuru mēs neatbalstām;
      • citi gadījumi, kad tiek pārkāpti programmas „Iesaki draugu” lietošanas noteikumi;
      • norādītais draugs TransferGo konta izveides vai rezervācijas veikšanas laikā nenorāda savu unikālo kodu. Atlīdzība tiek piešķirta pirmajam lietotāju ieteicējam no ieteicēja izmantotā koda. TransferGo nevar no jauna piešķirt bonusus.
     10. Lai piedalītos Atsauču programmā, Jūs nedrīkstat izmantot tādas opcijas kā „maksā ar klikšķi” vai citus automatizētās vadības ģenerētos apmaksas pakalpojumus. Jūs, iespējams, nevarēsiet pieprasīt savu bonusu, ja mums būs pamatotas aizdomas, ka esat izmantojis(-usi) šādus pakalpojumus norādīto lietotāju uzaicināšanai uz mūsu Pakalpojumu, un šādā gadījumā mēs varam veikt arī citas darbības, kuras mēs pamatoti uzskatām par atbilstošām, tostarp tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga Jūsu tiesību atsaukšana izmantot mūsu Pakalpojumu vai Jūsu konta slēgšana.
     11. Ja Tavi ieteiktie lietotāji atkārtoti pārkāps mūsu noteikumus, Tu nesaņemsi mūsu bonusu, un mēs bloķēsim Tevi no drauga ieteikšanas programmas.
     12. Ja mums radīsies aizdomas, ka Tevis uzaicinātie draugi ir krāpnieki, mēs paturam tiesības nekavējoties pārtraukt Tava TransferGo profila darbību.
     13. TransferGo lēmumam visos jautājumos ir galīgs un saistošs raksturs, un pēc tā nav iespējama nekāda sarakste vai apspriede.

    3. Bonusa summa

    1. Jūsu programmu „Uzaicini draugu”, bonusu un valūtu nosaka atbilstoši Jūsu atrašanās vietai.
    2. Jūsu drauga programmu „Uzaicini draugu”, bonusu un valūtu nosaka atbilstoši viņa(-as) atrašanās vietai.
    3. Jūs varat pieprasīt savu bonusu jebkurā likumīgā valūtā, ko izmanto mūsu atbalstītajās valstīs (kā tas noteikts mūsu noteikumos). Attiecīgā bonusa summa tiek konvertēta izvēlētajā valūtā pēc Pakalpojumā norādītā kursa tajā pašā dienā un laikā, kad mēs Jums izmaksājam bonusu. Šie kursi ik pa laikam var mainīties atbilstoši starptautisko valūtas kursu svārstībām.
    4. Bonusa summa tiek izmaksāta vismaz 5 GBP apmērā (vai līdzvērtīga summa citā valūtā), un parasti lietotāju ieteicējam tā ir divas vai trīs reizes lielāka. Uzaicinātās personas var saņemt atlaides, naudas bonusus dažādās summās. Mēs vienmēr tiecamies pēc labākajiem risinājumiem saviem klientiem, tāpēc mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt atlīdzības veidu un summu.

  4. Bonusa pieprasīšana
  1.Tiklīdz Jums būs pieejams bonuss, Jūs to varēsiet pieprasīt:

      • aizpildot savā profilā personas datus;
      • izmantojot saiti „Pieprasīt savu atlīdzību” mūsu Pakalpojuma lapā „Uzaicināt”;
      • iesniedzot savu bankas konta informāciju.
       2.Lai saņemtu bonusu, Jums uz to ir jāpiesakās 30 dienu laikā. Mēs informēsim Jūs par tiesībām to saņemt, ja būsiet piekritis(-usi) saņemt paziņojumus uz e-pastu paziņojumus no mums. Ja šajā laikposmā nepieprasīsiet bonusu, Jums vairs nebūs tiesību to saņemt. Mēs informēsim Jūs par šo tiesību termiņa beigām, atjauninot mūsu Pakalpojumā lapu „Uzaicināt”

       5.Atbildības ierobežojums
      • TransferGo patur tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam izmainīt vai pārtraukt īslaicīgi vai neatgriezeniski Atsauču programmu ar iepriekšēju paziņojumu vai bez tā tādu iemeslu dēļ, kas no uzņēmuma nav atkarīgi (tostarp, bet ne tikai, plānotas, aizdomīgas vai reālas krāpšanas gadījumā).
      • Tāpat mēs varam izmainīt vai pārtraukt Atsauču programmu, par to paziņojot Jums saprātīgā termiņā. Atsauču programmas pārtraukšanas gadījumā mēs:
       • ievērojot 4.2. punktā noteikto, izmaksāsim visus bonusus, uz kuriem Jums bija tiesības, pirms plkst. 23:59 pēc AK laika pēdējā Atsauču programmas darbības dienā;
       • informēsim Jūs par visām tiesībām pieprasīt bonusu, kas Jums bija uzkrājies, līdz plkst. 23:59 pēc AK laika pēdējā Atsauču programmas darbības dienā, ja būsiet piekritis(-usi) saņemt paziņojumus uz e-pastu un/vai paziņojumus no mums.
      • TransferGo neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kāds Jums varētu rasties, piedaloties Atsauču programmā vai pieņemot vai izmantojot savu bonusu, tostarp (bet ne tikai) zaudējumiem, kas izriet no sekojošā:
       • jebkāda Atsauču programmas pārcelšana vai atcelšana vai kavēšanās informēt Jūs par Jūsu tiesībām pieprasīt bonusu;
       • jebkādas paziņojumu, akceptēšanas, pieprasījumu vai citu ar Atsauču programmu saistītu dokumentu izmaiņas, nesankcionēta piekļuve, kaitējums, novēlota informācijas sniegšana vai tās nesniegšana;
       • jebkāds kaitējums Jūsu vai citas personas datoram, kas saistīts ar dalību Atsauču programmā vai jebkādu materiāla lejupielādi saistībā ar Atsauču programmu, vai kas izriet no tās;
       • jebkura trešās puses piegādātāja rīcība vai saistību neizpilde.
      • Nekas šajos Programmas noteikumos neizslēdz TransferGo atbildību nāves, miesas bojājumu, krāpšanas vai krāpniecisku sagrozījumu gadījumā, ja tas radies uzņēmuma nolaidības dēļ, vai jebkurā citā gadījumā, ko ar likumu mums nav tiesību izslēgt vai ierobežot.
      • Par visiem nodokļiem un citiem administratīvajiem izdevumiem atbild lietotāju ieteicējs.
       6.Jūsu personas dati

       1. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam iepazīties ar mūsu Privātuma politiku. Privātuma politikas kopiju var saņemt pēc pieprasījuma, rakstot uz: [email protected], vai apmeklējot tīmekļa vietni: https://www.transfergo.lv/privatuma-politika.
      • 7.Pāreja uz saistīto programmu
       1. Pamatojoties uz Jūsu lietotāju ieteikšanas rīcību, mēs varam uzskatīt par piemērotu Jūs pārcelt uz mūsu saistīto programmu. Šādos gadījumos Jūs saņemsiet atbilstīgu paziņojumu, un Jums tiks darīti zināmi Jūsu izskatītie naudas atmaksas ieguvumi.
      • 8.Vispārīgi
  1. Ja kāda no šo Programmas noteikumu prasībām tiks atzīta par nelikumīgu vai neizpildāmu, tas neietekmēs pārējo noteikumu izpildi pilnā apmērā un no tiem izrietošās sekas.
  2. Ja Jums rodas kādi jautājumi par Atsauču programmu, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu: [email protected], tēmas rindiņā ierakstot Programma „Uzaicināt draugu”.
  3. Atsauču programmu reglamentē Anglijas likumi, un tās dalībniekiem ir jāpakļaujas Anglijas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.
  4. TransferGo patur tiesības atteikt šī bonusa izmaksu pēc saviem ieskatiem.
  5. TransferGo patur tiesības mainīt vai atsaukt bonusu pēc saviem ieskatiem.
  6. TransferGo patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Atsauču programmas darbību.
  7. TransferGo patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus.