Lai sniegtu Tev izcilu naudas pārskaitījumu pakalpojumu, mums ir jāizmanto daži Tavi personas dati.

Bet Tavi personas dati ir… personiski. Tev attiecībā uz šiem datiem ir likumīgas tiesības, un mums ir pienākums šīs tiesības ievērot.

Šajā privātuma politikā ir pieejams skaidrs šo tiesību un pienākumu izklāsts. Lūdzu, brīvā brīdī izlasi tos.

TransferGo

Pamatinformācija

1. Īsumā par mums

Mēs esam TransferGo Ltd. Mūsu juridiskā adrese ir 1a Old Street Yard White Collar Factory, Londona EC1Y 8AF, Lielbritānija. Mūsu uzņēmuma numurs ir 07914165. Mēs esam reģistrēti Informācijas komisāra birojā (IKB) – datu aizsardzības regulators Lielbritānijā, lai izmantotu personas datus. Mūsu reģistrācijas numurs ir Z316680X.

TransferGo Lithuania UAB ir Lietuvas Republikā dibināta elektroniskās naudas iestāde, kuru pilnvarojusi un regulē Lietuvas Banka. Juridiskā adrese: Palangos iela 4, Viļņa, Lietuva, reģistrācijas numurs 304871705, FI kods 32400. Autorizācijas kods: LB000461

2. Mūsu solījums

Mēs apsolām aizsargāt un ievērot Tavu privātumu. Mēs:

  • ✓ vienmēr nodrošināsim Tavu datu drošību un privātumu
  • ✓ nekad nepārdosim Tavus datus
  • ✓ ļausim Tev jebkura brīdī pārskatīt un pārvaldīt savus privātuma iestatījumus.

3. Kāpēc šis dokuments ir svarīgs

Saskaņā ar datu aizsardzības likumu mēs esam Tavu personas datu “datu pārzinis”. Tas mums uzliek konkrētus pienākumus saistībā ar Tavu datu izmantošanu. Šajā dokumentā mēs centāmies tos izklāstīt pēc iespējas saprotamāk. Ja Tev ir jautājumi par to, kā mēs izmantojam Tavus datus, lūdzu, sazinies ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz [email protected].

Tavas tiesības

Tavas personas datu tiesības aizsargā likums. Mēs šīs tiesības ievērojam šādi.

4. Ko Tavas tiesības nozīmē mums

Tavas tiesības Ko tas nozīmē
Tev ir tiesības zināt, kā mēs izmantojam Tavus datus. Tas ir šīs privātuma politikas mērķis – pēc iespējas saprotamāk izskaidrot, kā mēs izmantojam Tavus datus.
Tu vari lūgt, lai mēs uzrādām par Tevi iegūtos datus. Tu vari arī lūgt saņemt informāciju par to, kādus datus mēs apstrādājam un kāpēc. Ja veiksi DSPP (“Datu subjekta piekļuves pieprasījums”), mēs Tev izsniegsim visu mūsu rīcībā esošo Tavu datu kopiju. Mēs Tev nevaram sniegt nekādu informāciju par citiem cilvēkiem vai kas ir saistīta ar notiekošu kriminālizmeklēšanu vai krāpšanas izmeklēšanu, vai ar izlīguma sarunām ar Tevi. Mēs Tev nesniegsim arī nekādu saziņas informāciju starp mums un mūsu juridiskajiem konsultantiem.
Tu vari lūgt, lai mēs labojam Tavus datus, ja Tev šķiet, ka tie ir nepareizi. Saņemot Tavu pieprasījumu, mēs izlabosim nepilnīgus vai neprecīzus datus. Pirms Tava faila atjaunināšanas mums, iespējams, būs jāpārbauda visas sniegtās jaunās informācijas pareizība.
Tu vari lūgt, lai mēs dzēšam Tavus datus. Tu vari mums lūgt izdzēst Tavus personas datus, ja:
• mums nav pietiekama iemesla turpināt to izmantošanu
• Tu mums devi piekrišanu tos izmantot, bet tagad esi atsaucis šo piekrišanu
• Tu iebilsti pret to, ka mēs tos izmantojam
• mēs tos esam izmantojuši nelikumīgi
• mums tie ir jāizdzēš saskaņā ar likumu.
Mēs ne vienmēr varēsim izpildīt Tavu pieprasījumu. Mēs esam Finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes pilnvarots uzņēmums, tāpēc mums noteikta informācija par klientiem ir jāglabā vismaz piecus gadus. Ja esi slēdzis savu TransferGo kontu, mums var nebūt iespēja izdzēst visu Tavu failu, jo šiem regulatīvajiem pienākumiem ir prioritāte.
Tu vari iebilst pret to, ka mēs Tavus datus apstrādājam mārketinga nolūkos. Tu vari mums likt pārtraukt Tavu datu izmantošanu mārketinga nolūkos. Dodies uz sadaļu “Iestatījumi” savā pārlūkā vai lietotnē, noklikšķini uz “Privātums” un pielāgo savus saziņas kanālus.
Tu vari iebilst pret to, ka mēs apstrādājam citu informāciju (ja mēs to izmantojam likumīgām interesēm). Ja mēs izmantojam Tavus datus likumīgām interesēm, un Tu negribi, lai mēs tos izmantotu, Tu vari iebilst. Bet, ja informācijas izmantošanai ir kāds svarīgs iemesls (piemēram, juridisks iemesls), mēs varam noraidīt Tavu pieprasījumu. Ja Tu iebildīsi pret to, ka mēs izmantojam informāciju, no kuras ir atkarīgi mūsu pakalpojumi, mēs Tev nevarēsim sniegt savus pakalpojumus, un mums var nākties slēgt Tavu kontu.
Tu vari lūgt, lai mēs ierobežojam to, kā tiek izmantoti Tavi dati Tu vari lūgt mums apturēt Tavu datu izmantošanu, ja:
• Tu gribi, lai mēs pārbaudām to pareizību
• mēs informāciju izmantojam nelikumīga, bet Tu negribi, lai mēs to izdzēšam
• mums informācija vairs nav vajadzīga, bet Tu gribi, lai mēs to paturam juridiskas prasības dēļ
• Tu esi iebildis pret to, ka mēs izmantojam Tavu informāciju (sk. iepriekš), bet mums ir jāpārbauda, vai mums ir juridiski spēcīgāks iemesls to izmantot.
Tu vari lūgt mums pārsūtīt Tavus personas datus Tev. Ja iespējams un noteikumi to atļauj, mēs Tev sniegsim Tavu personisko informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.
Tu vari atsaukt savu piekrišanu. Tu vari atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, mainot iestatījumus TransferGo tīmekļvietnē vai lietotnē, vai sūtot e-pastu uz [email protected]. (Lūdzu, paturi prātā: mēs izmantojam Tavu personisko informāciju likumīgi no brīža, kad Tu sniedz savu piekrišanu, līdz brīdim, kad Tu to atsauc.)

5. Kā izmantot savas tiesības

Ja gribi izmantot kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sūti mums e-pastu uz [email protected]. Kad Tu to darīsi, mēs varam lūgt Tev uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – mums jāpārliecinās, ka tas esi Tu, lai mēs varētu droši apstrādāt Tavu pieprasījumu. Ja neesi apmierināts ar to, kā mēs apstrādājam Tavus datus, Tu vari iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē.

Mūsu pienākumi

6. Tavu datu vākšana

Mēs ievāksim Tavus personas datus, kad Tu izmantosi:

mūsu tīmekļvietni https://www.transfergo.com
TransferGo lietotni.

Zemāk esošajā tabulā ir paskaidrots ko tieši, kā un kad mēs ievācam.

Datu veids Kā mēs tos savācam
Tu mums šos datus sniedz, kad Tu:
• reģistrējies, lai izmantotu TransferGo
• aizpildi jebkuru formu
• saraksties ar mums
Tavs vārds, adrese, pilsonība un dzimšanas datums. Tava e-pasta adrese, tālruņa numurs un izmantotās ierīces informācija (piemēram, tālruņa, datora vai planšetdatora). Tavs lietotājvārds, parole un cita reģistrācijas informācija. Informācija par Tavu bankas kontu, tostarp konta numurs, šķirošanas kods un IBAN. Informācija par Tavām debetkartēm un kredītkartēm, tostarp kartes numurs, derīguma termiņš un CVV. Identifikācijas dokumenti (piemēram, pase vai starptautiskā identitātes karte), visu dokumentu kopijas, kuras esi iesniedzis identifikācijas nolūkos, un jebkura cita informācija, kuru sniedz, lai pierādītu, ka esi tiesīgs izmantot mūsu pakalpojumus. Mūsu saziņas ieraksti, ja Tu sazinies ar mums vai mēs ar Tevi. Tava fotogrāfija vai video, kas uzņemts identitātes verifikācijas sesijas laikā.
Ikreiz, kad Tu izmanto TransferGo tīmekļvietni vai lietotni 1) Tehniskie dati, tostarp:
– IP adrese, kas savieno Tavu datoru ar internetu
– Tavi pieteikšanās dati, pārlūka tips un versija
– Tavs laika joslas iestatījums
– operētājsistēma un platforma
– ierīces veids
– unikāls ierīces identifikators (piemēram, Tavas ierīces IMEI numurs, ierīces bezvadu tīkla saskarnes MAC adrese vai ierīces izmantotais mobilā tālruņa numurs)
– mobilā tīkla dati
– mobilā operētājsistēma
– izmantotā mobilā pārlūka veids utt.

2) Dati par Tavu apmeklējumu, tostarp:
– saites, uz kurām esi noklikšķinājis, izmantojot mūsu vietni un no tās (ieskaitot datumu un laiku)
– Tavi apskatītie vai meklētie pakalpojumi
– lapas atbildes laiks
– lejupielādes kļūdas
– noteiktu lapu apmeklējumu ilgums
– lapas mijiedarbības dati (piemēram, ritināšana un klikšķi)
– metodes, kas izmantotas, lai aizietu no lapas.

3) Dati par transakcijām, tostarp:
– transakcijas datums, laiks un apmērs
– izmantotā valūta un maiņas kurss
– informācija par saņēmēju
– Tava izmantotā maksājuma metode.

4) Tavā ierīcē uzglabāties dati, tostarp:
– kontaktinformācija no Tavas adrešu grāmatas (ja Tu mums piešķir piekļuvi)
– pieteikšanās informācija
– fotoattēli, videoklipi vai cits digitālais saturs
– reģistrēšanās (dažreiz mēs to saucam par satura informāciju).
Mūsu lietotne šos datus apkopo regulāri, lai zinātu jaunāko informāciju.
Mēs izmantojam GPS, lai izsekotu Tavu atrašanās vietu (ja Tu TransferGo lietotnē esi ieslēdzis atrašanās vietas pakalpojumus) Dažkārt mēs izsekojam Tavu atrašanās vietu, lai noskaidrotu, piemēram, no kurienes Tu sūti naudu.
Kad Tu iesniedz dokumentus verifikācijai vai veic transakciju Tas var ietvert identitātes pārbaudes vai informāciju par finanšu transakcijām.

7. Kāpēc mums ir nepieciešami Tavi dati

Mēs nevaram izmantot Tavus datus bez juridiska pamata (pamatota juridiska iemesla). Šis juridiskais pamats būs viens no šiem:

Lai ievērotu mūsu līgumu un vienošanos ar Tevi
Mēs nevaram sniegt savus pakalpojumus bez noteiktiem datiem par Tevi.

Lai izpildītu mūsu juridiskās saistības
Daži likumi pieprasa, lai mēs ievāktu un uzglabātu noteiktus datus par Tevi, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumi.

Pamatotiem iemesliem
Dažkārt mēs ievācam un izmantojam Tavus datus vai kopīgojam tos ar citām organizācijām. Mēs to darām tikai tad, ja ir pamatots iemesls, kas ir samērīgs attiecībā pret Tavām tiesībām uz privātumu, piemēram, Tu esi lūdzis izmantot jaunu karti, un mums ir jānosūta Tavi dati partnerim, kurš sniedz pakalpojumu.

Tu mums esi devis piekrišanu

Tu piekrīti, ka mēs ievācam Tavus datus, kad Tu izmanto TransferGo tīmekļvietni vai lietotni, vai kad atzīmē lauku, kurā teikts, ka piekrīti, ka mēs zināmā veidā izmantojam Tavus personas datus.

Tie ir vienīgie iemesli, kas mums ļauj izmantot Tavus personas datus. Turpini lasīt, lai uzzinātu, kā mēs tos izmantojam.

8. Kā un kad mēs izmantojam Tavus datus

Mēs ievācam Tavus datus, lai mēs varētu:

  • • nodrošināt mūsu pakalpojumus
  • • pasargāt no krāpšanas
  • • informēt par produktiem un pakalpojumiem, kas Tev varētu patikt
  • • uzturēt mūsu pakalpojumu
  • • nodrošināt sociālo mijiedarbību
  • • izpildīt mūsu juridiskās saistības

Tālāk mēs sīkāk apskatīsim katru no šiem punktiem.

Mūsu pakalpojumu sniegšana
Lai Tu varētu izmantot TransferGo, mums dažādos posmos ir jāizmanto daži Tavi personas dati.

Kad Tu piesakies, mēs tos izmantojam, lai:
• pārbaudītu Tavu identitāti un izlemtu, vai apstiprināt Tavu pieteikumu TransferGo lietošanai. Tas ietilpst mūsu “Pazīsti savu klientu” (KYC) procesā un saistībās.

Kad esi TransferGo klients, mēs tos izmantojam, lai:
• izpildītu mūsu saistības attiecībā uz visām Tavām veiktajām transakcijām
• pastāstītu Tev par mūsu produktiem un pakalpojumiem
• palīdzētu mums izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus.
Mēs Tavu datus izmantojam arī, lai sniegtu Tev klientu atbalstu pa tālruni vai e-pastā. Mēs varam ierakstīt šos zvanus un e-pastus, bet tikai tāpēc, lai apmācītu un uzraudzītu mūsu darbiniekus, lai viņi varētu Tev sniegt vislabāko iespējamo palīdzību.

Aizsardzība pret krāpšanu
Mēs izmantojam Tavus datus, lai pārbaudītu Tavu identitāti. Tādā veidā mēs aizsargājamies pret krāpšanu, ievērojam likumus un apstiprinām, ka Tu esi tiesīgs izmantot mūsu pakalpojumus.
Mēs tos izmantojam arī, lai saprastu Tavus finansiālos apstākļus un pārvaldītu krāpšanas riskus, kas saistīti ar Tavu TransferGo kontu.

Informēšana par jauniem produktiem un pakalpojumiem, kas Tevi varētu interesēt
Ar Tavu piekrišanu mēs Tavus datus izmantojam arī, lai:
• informētu Tevi par citām TransferGo precēm un pakalpojumiem, kas līdzīgi tiem, kurus jau esi izmantojis vai par kuriem esi interesējies
• analizētu mūsu reklāmu un padarītu to atbilstošāku Tev
• apstrādātu pieteikumus mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem un izlemtu, vai tos apstiprināt.

Atceries, Tu vari lūgt mums pārtraukt mārketinga informācijas sūtīšanu, pielāgojot savus privātuma iestatījumus.

Mūsu pakalpojuma uzturēšana
Lai pastāvīgi aktualizētu mūsu pakalpojumu, mēs Tavus datus izmantojam, lai:
• pārvaldītu TransferGo tīmekļvietni un lietotni (ieskaitot problēmu novēršanu, datu analīzi, testēšanu, izpēti, statistikas un aptaujas mērķus)
• pārliecinātos, ka mūsu tīmekļvietnes saturs tiek parādīts visefektīvākajā veidā Tev un Tavai ierīcei (sīkāku informāciju skati sadaļā “Sīkdatnes”)
• mēs varētu izmantot mūsu interaktīvās funkcijas
• informētu Tevi par izmaiņām mūsu pakalpojumos
• palīdzētu nodrošināt TransferGo tīmekļvietnes un lietotnes drošību.

Sociālās mijiedarbības nodrošināšana
Mēs izmantojam Tavus datus, lai nodrošinātu sociālo mijiedarbību vai pievienotu papildu funkcijas, kas uzlabo Tavu pieredzi, lietojot mūsu produktu.
Piemēram: mēs varam izmantot Tavas kontaktpersonas, lai ļautu Tev nosūtīt naudu Tavam draugam.

Mūsu juridisko saistību izpilde
Dažkārt mums var būt nepieciešams kopīgot dažus datus par Tevi:
• ar citām organizācijām (piemēram, krāpšanas novēršanas aģentūrām)
• lai izpildīt mūsu juridiskās saistības vai saistībā ar juridiskām prasībām
• lai palīdzētu atklāt vai novērst noziegumus.

9. Tavu datu izmantošana mārketingam

Kad Tu reģistrējies TransferGo, mēs Tev dodam iespēju izvēlēties saņemt piedāvājumus un akcijas. Ja Tu to izvēlies, mēs izmantojam Tavus datus, lai piedāvājumus pielāgotu Tev, padarot tos Tev saistošākus. Tu jebkurā brīdī vari atteikties no šīs iespējas, dodoties uz sadaļu “Iestatījumi” lietotnē vai pārlūkā. Tu jebkurā brīdī vari pielāgot savas preferences vai informēt mūs, ka vairs negribi saņemt no mums informāciju. Ej uz sadaļu “Privātums” TransferGo lietotnes sadaļā “Iestatījumi” vai noklikšķini uz atrakstīšanās saites jebkurā mūsu nosūtītajā mārketinga ziņojumā. Mēs nenodosim Tavu informāciju nevienai ārējai organizācijai to mārketinga nolūkiem bez Tavas atļaujas.

10. Tavas informācijas kopīgošana ar citiem

Mēs dalāmies ar Tavu informāciju ar TransferGo uzņēmumiem (TransferGo Ltd un TransferGo Lietuva), un dažkārt arī:
• ar piegādātājiem
• juridisku iemeslu dēļ
• ar sociālo mediju platformām.
Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Piegādātāja veids Kāpēc mēs kopīgojam Tavu informāciju
Mūsu IT pakalpojumu sniedzēji Lai mēs varētu sniegt mūsu tiešsaistes pakalpojumu.
Mūsu banku un finanšu pakalpojumu partneri un maksājumu tīkli Lai mēs varētu veikt starptautiskus Tavas naudas pārskaitījumus.
Reklāmdevēji Lai mēs varētu reklamēt savus pakalpojumus. (Mēs sniedzam tikai anonīmu informāciju, piemēram, “76 sievietes vecumā virs 40 gadiem noklikšķināja uz šīs reklāmas”.)
Analīzes pakalpojumu sniedzēji un meklēšanas informācijas nodrošinātāji Lai mēs varētu uzlabot savu tīmekļvietni vai lietotni.
Klientu atbalsta pakalpojumu sniedzēji, aptauju nodrošinātāji un izstrādātāji Lai mēs Tev varētu sniegt savus pakalpojumus.
Sakaru pakalpojumu sniedzēji Lai mēs Tev varētu nosūtīt e-pastus, pašpiegādes paziņojumus un īsziņas.
Krāpšanas novēršanas aģentūras Lai mēs varētu pārbaudīt Tavu identitāti un to, vai Tev ir tiesības izmantot mūsu produktus.

Trešās puses ID verifikācija

Mēs sadarbojamies ar ID verifikācijas speciālistiem, lai droši un lietpratīgi verificētu Tavu identitāti. Lielākā daļa šo pārbaužu ir automatizētas. Dažkārt, kad automatizētais process pats nevar pieņemt lēmumu, tas lūgs cilvēku palīdzēt pabeigt pārbaudi. Dažas verifikācijas var veikt tikai cilvēki.

Tev ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt informāciju vai iebilst pret lēmumu. Ja vien kāds īpašs juridisks process neliedz mums to darīt, mēs Tev sniegsim šo informāciju un, kad vien iespējams, izskaidrosim iemeslus. Galīgo lēmumu par verifikāciju pieņem mēs, TransferGo, nevis mūsu trešās puses pakalpojumu sniedzēji.

Juridisku iemeslu dēļ
Mēs kopīgojam Tavus datus arī ar krāpšanas novēršanas aģentūrām, lai:
• pārbaudītu Tavu identitāti
• pasargātu no krāpšanas
• ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus
• apstiprinātu, ka Tu esi tiesīgs izmantot mūsu produktus un pakalpojumus.
Ja tiek atklāta krāpšana, mēs varam Tev atteikt sniegt noteiktus pakalpojumus vai slēgt Tavu kontu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā mēs un šīs krāpšanas novēršanas aģentūras izmantosim Tavus datus, lūdzu, sūti e-pastu mūsu datu aizsardzības inspektoram uz [email protected].

Mums var būt nepieciešams kopīgot Tavus datus arī ar citām trešo pušu organizācijām:
• ja mums tas jādara saskaņā ar kādu likumu vai regulu
• ja mēs pārdodam savu biznesu
• saistībā ar kriminālizmeklēšanu vai krāpšanas izmeklēšanu
• lai īstenotu mūsu (un klientu vai citu pušu) tiesības
• saistībā ar juridiskām prasībām.

Sociālo mediju platformas
Kad mēs izmantojam sociālos medijus mārketingam, Tava informācija var tikt kopīgota ar sociālo mediju platformām, kuras to var izmantot, lai pārbaudītu, vai Tev tajās ir izveidots konts. Ja Tev tāds ir, mēs varam lūgt reklāmas partneri vai sociālo mediju nodrošinātāju:
• izmantot Tavu informāciju, lai nosūtītu Tev mūsu sludinājumus, kad domājam, ka Tev varētu patikt kāds no mūsu jaunajiem produktiem
• nesūtīt Tev mūsu sludinājumus, jo Tu jau esi izmantojis reklamēto pakalpojumu
• rādīt reklāmas cilvēkiem, kuru profils ir līdzīgs Tavam (piemēram, ja kāds no mūsu pakalpojumiem varētu patikt kādam, kura intereses ir līdzīgas Tavām interesēm).

Ja gribi, lai mēs pārtrauktu kopīgot Tavu personisko informāciju mārketinga nolūkos, informē mūs, izmantojot TransferGo tīmekļvietni vai lietotni vai sūtot e-pastu uz [email protected].
Tu vari pārvaldīt savas mārketinga preferences arī pašās sociālo mediju platformās, kurās esi reģistrējies.

11. Tavas informācijas nosūtīšana ārpus Eiropas

Tā kā mēs sniedzam starptautisku pakalpojumu, mums dažreiz var būt nepieciešams pārsūtīt Tavus datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Sūtot Tavus maksājumus uz bankām visā pasaulē, mēs kopā ar tiem varam nosūtīt arī Tavus datus. Mēs to darām, lai ievērotu globālās juridiskās un normatīvās prasības un sniegtu nepārtrauktus atbalsta pakalpojumus. Mēs varam kopīgot Tavus personas datus ar krāpšanas novēršanas aģentūrām visā Eiropā un ārpus tās. Mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka Tavi dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar mūsu privātuma politiku un datu aizsardzības likumiem. Ja gribi saņemt vairāk informācijas, lūdzu, sazinies ar mums, izmantojot TransferGo tīmekļvietni vai lietotni, vai sūtot e-pastu uz [email protected].

12. Tavu personas datu aizsardzība

Mēs Tavus datus glabājam mūsu drošajos serveros. Visas maksājumu transakcijas, ko veicam mēs vai mūsu maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji, ir šifrētas. Tomēr ir svarīgi glabāt savu TransferGo piekļuves kodu drošībā. Neatklāj to nevienam.

13. Tavas informācijas glabāšana

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumi nosaka, ka mums informācija par Tevi un Tavām veiktajām transakcijām ir jāglabā piecus gadus. Mēs, visticamāk, neglabāsim Tavus personas datus ilgāk par pieciem gadiem pēc tam, kad būsi pārtraucis izmantot mūsu pakalpojumu, ja vien prasība vai cits juridisks iemesls neliek mums tos glabāt ilgāk.

14. Sīkdatnes

15. Jaunākās informācijas nodrošināšana

Ja mēs mainīsim Tavas personiskās informācijas izmantošanas veidu, mēs atjaunināsim šo politiku. Mēs informēsim arī Tevi, sūtot īsziņu vai e-pastu, vai TransferGo tīmekļvietnē vai lietotnē.